כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-9676068‬

כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-967606803-9676068‬

050-7719235


עורך דין דיני עבודה במרכז - פיצויים ותגמולים לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 , היינו למעשה מקרה בו  המעסיק מפריש לקופת הפנסיה כספים אשר יחשבו בסופם של יחסי העבודה כחלק מפיצויי הפיטורים  להם יהיה זכאי העובד בסיומם של יחסי העבודה, כאשר מידי חודש יפריש המעסיק  מכיסו עד 8.33% משווי שכרו של העובד.

הכספים אשר הופרשו בעבור פיצויים לקופה יועברו בסיומם של יחסי העבודה לעובד גם כאשר יחליט על דעת עצמו הבלעדית לסיים את יחסי העבודה עם המעסיק וללא כל תלות בנסיבות סיום יחסי העבודה. חשוב להבהיר כי למעסיק אין כל אפשרות להשיב את הכספים לידיו למעט מקרים חריגים בהם לא יהיה זכאי העובד לפיצויים בהתאם לסעיפים 16-17 לחוק פיצויי הפיטורים. 

כאשר מעסיק מפריש כבר מתחילתם של יחסי העבודה את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33%) בהתאם לשכרו של העובד מידי חודש, בסיומם של יחסי העבודה פטור המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים שכן, הוא שילם אותם מידי חודש בחודשו ובנוסף לכך המעסיק פטור מהשלמה כלשהי ככל ששכרו של העובד גדל במהלך יחסי העבודה.

חסרונות החוק לעובד:
אומנם החלת סעיף 14 על יחסי העבודה היינו יתרון גדול בעבור העובד אך חשוב לזכור כי, במקרה בו מופרשים לעובד מלוא פיצויי הפיטורים לקופה כלומר 8.33%, כאשר שכרו גדל אם השנים ובהתאם לכך מופרשים הכספים אין באפשרות העובד לדרוש תשלום השלמת פיצויים ראטרואקיבית בהתאם לשכרו האחרון.   

חסרונות החוק למעסיק:
במקרה בו המעסיק החליט להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים כפוף לסעיף 14 הרי שמדובר במקרה בו הוא למעשה משלם לעובד את הפיצויים ואין זה משנה כיצד הסתיימו יחסי העבודה, שכן ככל ולא היה מפריש את פיצויי הפיטורים במלואם והעובד מחליט להתפטר הרי שמבקרה זה המעסיק לא היה נדרש לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים.


חשוב לציין כי כיום בהתאם לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011 אשר מחיל את סעיף 14 על כלל המשק בהתאם לאחוזי ההפרשה הנקובים בו, מחויב המעסיק להפריש לקופת הפנסיה בעבור פיצויי הפיטורים מינימום 6% מהשכר החודשי אשר אינם ניתנים להחזרה למעסיק למעט מקרים חריגים, ככל שהמעסיק נדרש לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים, מה שעליו לעשות הוא לשלם לו השלמה לפיצויים מלאים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.

ליצירת קשר עם עורך דין דיני עבודה במרכז יניב חקימוביץ מלאו את הפרטים בטופס המצורף מטה >>

לפרטים וייעוץ התקשרו:
03-9676068

או השאירו פרטים:
בניית אתרים 2all