כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-9676068‬

כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-967606803-9676068‬

050-7719235


עורך דין זכויות העובד - קופת גמל

בהתאם להחלטת רשות שוק הון והחיסכון בישראל חל איסור על המעסיק לבחור עבור העובד את הביטוח הפנסיוני , כל עובד רשאי לבחור בעצמו את הביטוח הפנסיוני התואם לצרכיו ובו הוא מעוניין ללא כל התערבותו של המעסיק.  כמו כן, חל איסור על המעסיק להפנות את העובד לסוכן ביטוח ולאפשר לעובד להיוועץ בכל סוכן פנסיוני שיבחר לעצמו ולמעסיק אין כל זכות למנוע מהעובד קופה פנסיונית המועדפת לו.

על האף האמור לעיל, חובת הפרשה הפנסיונית מוטלת על המעסיק וככל שהעובד לא פועל במטרה לבחור קופה פנסיונית כמתואר לעיל, על המעסיק לבחור את הקופה בעבור העובד אך, גם במקרה זה על המעסיק לבחור בעבור העובד את הקופה המיטבית מבחינת דמי הניהול המשולמים לקופה. לכן ככל שלמעסיק לא קיימים הסכמי ברירית מחדל עם קופה כלשהי מומלץ לפתוח בעבור העובד קופה פנסיונית באחת מברירות המחדל המוצעות על-ידי משרד האוצר.

מעסיק שברשותו הסכמי ברירית מחדל בקופות הפנסיה, החל מיום 01/04/2018 הסכמיים אלו בטלים ועל המעסיק לפעול על מנת לערוך הסכמים חדשים בהם עלות דמי הניהול נמוכים ככל הניתן וזאת כאמור באמצעות עריכת מכרז (בהתאם להוראות רשות שוק ההון) או לחילופין לעשות שימוש בקופות ברירת המחדל המוצעות על-ידי משרד האוצר.

אי קיומה של קופה פנסיונית לעובד ו/או אי הפרשה מהווה הפרה של חוקי העבודה ועלולה להוביל לעיצומים כספים ואף יתרה מכך חושפת את המעסיק לתביעות עובדים בכל הקשור לאי הפרשה פנסיונית לרבות במקרים של אירוע מזכה (נכות/מוות/פרישה) העלולים לחייב את המעסיק להיכנס בנעלי הקופה ולשלם סכומי כסף רבים.

ליצירת קשר עם עורך דין זכויות העובד יניב חקימוביץ מלאו את הפרטים בטופס המצורף מטה >>

עורך דין זכויות העובד - קופת גמל
לפרטים וייעוץ התקשרו:
03-9676068

או השאירו פרטים:
טואול - בניית אתרים