כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-9676068‬

כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-967606803-9676068‬

050-7719235


עורך דין לענייני עבודה - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק הודעה מוקדמת למעשה הוא אחד מאבני הבסיס בתנהלות הצדדים בסיומם של יחסי העבודה, שכן כאשר מעסיק מחליט לסיים את יחסי העבודה עם עובד הרי שעליו לתת לו את הזמן להתארגן מחדש על מקום עבודה חלופי על מנת שזה לא ישאר ללא מקור פרנסה, ומנגד כאשר עובד מחליט לסיים את יחסי העבודה עם מעסיקו הרי שמחובותו האישית לתת למעסיק זמן למצוא לו מחליף על מנת למנוע נזק עתידי למעסיק בשל חוסר בכוח אדם.

חשוב לציין כי, חוק זה למעשה משפיע באופן הדדי על שני הצדדים ליחסי העבודה וכי, מדבור בחוק אשר לא ניתן להתנות עליו או לשנות את ימי ההודעה, כלומר לא ניתן בחוזה העבודה לחייב עובד במקרה של התפטרות לזמן הודעה מוקדמת של חודש ימים כבר מתחילתם של יחסי העבודה, אך מנגד ניתן להטיב עם העובד והמעסיק יכול להתחייב לזמן הודעה מוקדמת של חודש כבר מתחילתם של יחסי העבודה שכן מדובר בתנאי מטיב עם העובד.

מעסיק אשר מודיע לעובד על סיום יחסי העבודה עמו מחויב לתת לו ימי הודעה מוקדמת כלומר להמשיך עמו את יחסי העבודה כסדרם עד לתום תקופת ימי העבודה המוקדמת להם זכאי העובד בהתאם לחוק. ככל שהמעסיק אינו מעוניין בעבודתו בפועל של העובד בזמן תקופת ההודעה המוקדמת, מחויב המעסיק לשלם לעבוד את שכרו בעבור תקופה זו גם כאשר העובד לא עבד בפעול.

עובד אשר מודיע למעסיק כי הוא מבקש לסיים את יחסי העבודה עמו, מחויב לעבוד בתקופת הודעה המוקדמת, בהתאם למכסת הימים הנוקבים בחוק, במקרה והמעסיק אינו מעוניין בהעסקתו בזמן ההודעה המוקדמת לה מחויב העבוד כאמור, מחובתו של המעסיק לשלם לעבוד את מלוא השכר בעבור תקופת ההודעה המוקדמת לה מחויב העובד.

עובד במשכורת חודשית זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

  1. במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
  2. במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  3. לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

עובד בשכר שעתי זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

  1. במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
  2. במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  3. במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  4. לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

חשוב לזכור שגם בחוק ׳הודעה לעובד׳ קיימים חריגים אשר אינם מחיביים במתן הודעה מוקדמת כדוגמאת פיטורים בנסיבות שאינם מזכים בפיצוי פיטורים בהתאם לסעיף 16-17 לחוק פיצויי פיטורים, ובנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

 ליצירת קשר עם עורך דין לענייני עבודה יניב חקימוביץ מלאו את הפרטים בטופס המצורף מטה >>

לפרטים וייעוץ התקשרו:
03-9676068

או השאירו פרטים:
בניית אתרים 2all